Yetenek Geliştirme Programı (YEGEP)


Her öğrencinin ilgi alanlarının ve bu alanlardaki yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu malumdur. Biz Sultan Fatih Eğitim Kurumları olarak eğitim öğretim süreçlerimizde öğrencilerin bu farklılıklarını bir zenginlik olarak görüyoruz ve bu zenginliklerin daha da gelişmesi için yıl içerisinde değişik niteliklerde birçok faaliyet yapıyoruz. Kulüp çalışmaları, sosyal ve kültürel aktiviteler, yarışmalar, proje çalışmaları vb. faaliyetler bunlardan sadece birkaçıdır.

YEGEP (Yetenek Geliştirme Programı) adıyla yaptığımız yetenek geliştirme programımız da bu çalışmaların en önemlilerindendir. YEGEP’in işleyişi şu şekildedir:

·        Programın amacı belli alanlarda daha üst düzey ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin bu alandaki yetkinliğini arttırmaktır.

·        Sene başında YEGP sınav tarihleri ilan edilir

·        Sınav sonucunda seçilen öğrenciler programa dahil edilir.

·        Program sözel, sayısal, robotik kodlama, genel yetenek, resim, müzik, dil gruplarından oluşur.

·        Öğrencinin normal eğitim sürecinde aksama olmaması için YEGEP dersleri, ders sonraları yapılır.

 

1.BBTEST
Profil Analiz Testi (PAT) uygulamaları ile öğrencilerde var olan dikkat, mantık, akıl yürütme, algılama ve işlem becerisi yeteneklerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek amaçlı sınav yaptık.

 

2.Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri
Çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, düşünen, sorgulayan ve çözümler üreten bireyler olmaları için yaş düzeyine uygun bu setlerle eğitim sürecine başladık.

 

3.Jumbo Hidden Picture (Highlights)
Görsellerdeki gizli objeleri araştırarak çocukların sonuç çıkarma ve gözlemleme yeteneklerinin kuvvetlenmesine destek sağlayan bu kaynaklarımızla süreci destekledik.

 

4.Jumbo Hidden Picture (Highlights)
Çeşitli moleküllerin ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan kromatografi tekniğini Dr.Betül Özbayraktar eşliğinde uygulayarak, öğrendiler.

 

5.Bilişsel Beceri Oyunları İle Bireysel Gözlem
Ders içinde birebir fotologic, mozaik tasarlama, şekilli sudoku, HUT, cosmologic oyunları ile bireysel çalıştığımız öğrencileri daha yakından gözlemledik

 

6. Unplugged (Bilgisayarsız) Kodlama
Bilgisayarsız unplugged kodlama adı verilen yöntemle eğitsel robotlar ile çeşitli oyun matları kullanarak öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

 

7. Blok Tabanlı Kodlama
Scratch programı ile programlama mantığını kolay ve eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. Bu tarz programların genel olarak Blok Tabanlı Programlama Dili denilmektedir.